Naše firma je zapojena do programu "Nová zelená úsporám". Pokud budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

PROČ VYUŽÍT PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Cílem toho  programu je snížení emisí nebezpečných látek a skleníkovýc plynů v ovzduší podporou efektivnějšího využívání energií a snižováním energetické náročnosti budov. Program je financován z prodeje emeisních povolenek  dle zákona č. 383/2012 Sb. ze státního rozpočtu ČR.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Program Nové Zelené úsporám je určen rodinné i bytové domy a je rozdělen do dvou podprogramů:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM?

O dotaci mohou požádat:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

NABÍDKA DOTACÍ PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
dotace se poskytuje na  zateplení fasády rodinných domů  a zahrnuje - výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy,  stropu, podlahy
Podporována jsou dílčí i celkové opatření

B. Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
Dotace se poskytuje na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivnější využití zdrojů energie

 • výměna  hlavního zdroje vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivnější
 • výměna elektrického vytápění za topení s tepelným čerpadlem
 • instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu - rekuperace
 • podpora na využití tepla z odpadní vody 

DOTACE PRO BYTOVÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
Dotace se vztahuje na zateplení  - výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Lze kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za ekologicky šetrné zdroj a použitím technologií využívajících obnovitelné zdroje energie, rekuperce a další.

B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností *

 • dotace na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu zelených střech
 • dotace na využití tepla z odpadní vody

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • výměna  kotlů na pevná fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za ekologické
 • výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • výměna plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla
 • instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 • instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • technologie na využití zbytovkového tepla z odpadní vody *