Pivovar Prachatice

Rozsáhlou rekonstrukci tohoto objektu jsme zahájili na jaře roku 2014. Postupně bylo provedeno masivní „provázání“ celého objektu od základů až po střechu pomocí ocelových rámů.
Název: Pivovar Prachatice
Lokalita: Prachatice
Realizace: 3/2014 – 7/2015
Rozsáhlou rekonstrukci tohoto objektu jsme zahájili na jaře roku 2014. Postupně bylo provedeno masivní „provázání“ celého objektu od základů až po střechu pomocí ocelových rámů, nosníků a sloupů, které byli kotveny do zdí pomocí chemických kotev, případně spojeny svárem či navrtány do stávajících dřevěných sloupů. Dle potřeby byli vybourány některé příčky, stropy i schodiště. Bylo provedeno částečné odkopání podlah a podbetonování stávajících základů objektu. Krov byl upraven tak, aby půdu bylo v budoucnu možno využít jako plnohodnotný obytný prostor, byla vybudována nová pavlač včetně zastřešení. Stávající krytina byla demontována a nahrazena novou, včetně laťování a izolací, byla provedena výměna oken za nová, dřevěná. Po vyzdění nových příček bylo možno provedení vodovodních, kanalizačních a topenářských rozvodů a následovalo strojní nanesení nové omítky a následně i štuků. Vzhledem k povaze použití vnitřních prostorů byla u velké části podlah jako finální vrstva použita čedičová dlažba. V části terasy bylo osazeno velké množství kovářských a zámečnických prvků, včetně schodů a zábradlí na pavlač či do sklepa. Kromě nových štuků a nátěrů venkonvích omítek bylo provedeno sanační opatření v oblasti soklu za použití injektážní clony.

Související projekty