Co nabízíme

Novostavby

Nabízíme kompletní realizaci Vaší stavby. Jsme schopni zařídit vše od „A až do Z“. Projektovou dokumentaci, veškerá potřebná povolení, potvrzení, technický dozor a samozřejmě realizaci projektu od základů až po střechu, včetně vnitřní vybavenosti a terénními úpravami konče.

Zateplování

Jsme držiteli certifikací, které jsou potřebné k prokázání a provedení kontaktních zateplovacích systémů v té nejvyšší kvalitě. Pracujeme jak s polystyrénovými deskami, tak i s minerální vatou. Při jednotlivých realizacích v případě zájmu obstaráme i kompletní výměnu všech výplní otvorů z jakéhokoliv materiál (dřevo, plast, hliník, dřevohliník).

Rekonstrukce

Jakákoliv rekonstrukce začíná kvalitním a správným návrhem. Díky naší dlouholeté zkušenosti a znalosti v oboru Vám naše společnost nejen kvalitně přestaví a zrekonstruuje Váš dům, byt či koupelnu, ale v samém počátku vše promyslíme a navrhneme tak, aby konečný výsledek realizace byl maximálně komfortní, moderní, praktický, plně funkční ale zároveň a především dle Vašich představ a požadavků.

Renovace

Součástí každé stavby je fasáda. Chrání objekt před povětrnostními vlivy i před mechanickým poškozením. Jako vše má i fasáda svou životnost a časem dojde k jejímu opotřebení a nutnosti její renovace. Příčiny opotřebení mohou být různé. Zasolené a vlhké zdivo, praskliny, řasy, plísně, UV záření či přirozené stárnutí. Tyto faktory hrají zásadní roli při rozhodování, jaký postup zvolit na opravu. Vždy vybereme kvalitní a vhodné materiály, které v kombinaci s naším profesionálním přístupem vyústí v jedinečný vzhled a skvělé vlastnosti zrenovované omítky. V našich referencích najdete i mnoho historických staveb, které byly renovovány za spolupráce památkové péče.

Sádrokartonové konstrukce

Sádrokarton je velmi tvárný avšak přesný stavební materiál, který má mnoho předností požadovaných v dnešní době. Proto je tak oblíbený. Jeho montáž je rychlá, jednoduchá a relativně čistá. Dá se lehce demontovat, dobře kombinovat s ostatními materiály a má malou hmotnost. Provádíme veškeré úpravy sádrokartonem, sádrokartonové podhledy, příčky, předsazené stěny, instalační příčky, protipožární konstrukce.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě je souhrn činností, které jménem investora provádíme za účelem přípravy a realizace staveb. Naši vedoucí projektů jsou autorizovaní inženýři či stavitelé s praktickými zkušenostmi ze správních řízení zejména již realizovaných staveb. Našim zákazníkům většinou zajišťujeme v rámci zakázky kompletní servis včetně zajištění všech vyjádření, správních rozhodnutí a projednání s dotčenými vlastníky pozemků.

Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nabízíme našim klientům komplexní zpracování a vedení dokumentace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle platné legislativy.
Povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi nařizují zadavatelům staveb (investorům) takzvané limity, které jsou uvedeny ve dvou zákonech. Tyto limity představují podmínky specifikované v Předpisu č. 309/2006 Sb a Předpisu č. 591/2006 Sb. – Práce se zvýšeným rizikem.
Povinnost zajistit koordinaci BOZP spadá vždy na zadavatele stavby, který může být též investorem.
Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, a to dle zákona č. 309/2006 Sb.
Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby!